Distribution av vaktlista

2021-03-08
Nya rutiner gällande distribution av vaktlistan för 2021.
Vaklistan tillsammans med instruktion kommer att skickas ut under vecka 11.
Har du inte fått e-post med vaktlista efter 20 mars - kontakta v hamnkapten Håkan Nyberg per telefon.
Se kontaktuppgifter på hemsidan.

Vaktlistan kommer att skickas ut via e-post och kommer alltså inte att distribueras hem till din brevlåda.

Har du inte tillgång till skrivare eller e-post kommer det att finnas kopior att hämta i slipboden.