Endast hushållssopor!

2021-04-03
Nu håller vi tummarna att klubben slipper extraavgifter i framtiden när fel sopor kastas i containern!
Slängs miljöfarligt avfall såsom oljedunkar, målarpytsar etc måste klubben betala för miljöfarligt avfall - det är en kostnad som tas från medlemmarnas avgifter till klubben - helt i onödan!
Det är varje medlems ansvar att ta hand om sitt eget avfall som inte är hushållsopor.

Sopsortering vid containern

Nu slänger vi ENDAST hushållssopor här – ingenting annat!
Miljöfarligt gods får ni åka till deponin med!
Glas, m.m och kompost kastar ni i avsedda behåller i!