Bas Förbund logo

Fika för daglediga våren 2024

2024-01-14
Vi träffas i klubbhuset på Motorbåtsvägen 10 den andra tisdagen i månaden kl 14:00.

Första träffen för våren är 13 februari - nästa 12 mars och sista tillfället 9 april.

Välkommen!