Fika för daglediga

2021-11-21
Klubben bjuder på fika för daglediga tisdagen den 30 november kl 15:00.
Förtjänstmärken kommer att utdelas till några av klubbens förtroendevalda medlemmar.
Varmt välkommen!