Bas Förbund logo

Förfrågningar angående möjlighet att ladda elmotorer i båtar

2021-08-25
Hamnkapten får många olika typer av frågor som är nya för klubben. En av dem är om det finns möjlighet att ladda elmotorer i båtar.
Svaret är NEJ! Säkringar och kablar räcker i nuläget inte till för detta.
Ska detta bli möjligt i framtiden behöver klubben göra stora och dyra elarbeten! Något att ta upp på ett årsmöte eller medlemsmöte...