Förslag på remiss om utökade skyddsområden runt Oxelösund

2022-05-24
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket.
I Södermanlands län är det områden vid Strandstuviken och omkring Hävringe samt in mot Bråviken som berörs.

Har du synpunkter på förslaget kontakta Jan Karsson, e-post: miljo.ombk@gmail.com

Förslag

Missiv om remiss

Bilaga 1. Artbeskrivningar

Bilaga 2. Detaljkartor

Sändlista