Klubbhuset – öppet för uthyrning!

2021-09-30
Nu går det att hyra klubbhuset igen utan restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Det är upp till den som hyr om de vill bjuda in endast vaccinerade eller inte!