Registeransvarig vill ha hjälp!

2022-08-08
Kom ihåg att anmäla förändringar av dina nyttjanderätter, byte av e-postadress, flytt, nytt telefonnummer, etc!
Funktionen registeransvarig är ideell precis som övriga funktioner så gör arbetet lättare för den ansvarige!

När det gäller e-postadressen så är det bäst att anmäla en privat sådan.
Anledningen till det är att i flera fall har företag stoppat e-posten med fakturan då vissa e-postprogram varnar för att det kan vara SPAM. Avsändare är no-reply@billecta.com lägg gärna in den adressen bland dina betrodda kontakter!

Utnyttja möjligheten till E-faktura
OMBK behöver veta vilken bank du har samt ditt personnummer – inkl de fyra sista siffrorna. Du måste även anmäla till din bank = E-fakturamottagare – du ska då söka/anmäla SBU BÅTKLUBBAR VIA BILLECTA.

Nu hjälps vi åt för att underlätta för registeransvarig att kunna sköta sitt ideella arbete på bästa och effektivaste sätt!