Renovering av sjöbodar, etapp 1

2021-06-19
Projekt renovering av sjöbodar har börjat! Projektet kommer att pågå ca 2 år i etapper.

Under augusti och september kommer byte och målning av blåmarkerad panel att genomföras på sjöbodar.

Aktuella bodar omgång 1 är: 101-118, 201-218 samt 201-318.

Hälsningar

Eje Augustsson och Jan Norberg