Sjösättningsschema våren 2021

2021-04-05
Sjösättningsperioden börjar måndagen den 26 april och sista dag är söndagen den 30 maj.
Styrelsen uppmanar alla medlemmar att sjösätta sina båtar under denna period för att underlätta för slipförmännen.
Vill man sjösätta under annan tid får man avtala tid med en slipförman.
Se bilaga för komplett schema och information.

Bifogat finner du schemat för sjösättningsperioden under våren 2021.

Sjosattning_var_2021