Bas Förbund logo

Tillfälligt stopp av nya medlemmar

2022-09-14
PÅ GRUND AV VÄXANDE KÖLISTOR OM ÖNSKAN OM BÅTPLATS INFÖRS ETT TILLFÄLLIGT STOPP AV NYA MEDLEMMAR. STOPPET GÄLLER ETT ÅR FRAMÅT FRÅN OCH MED 15 SEPTEMBER 2022 TILL DEN 14 SEPTEMBER 2023.

Då kölistan är mycket lång för en båtplats för närvarande ser vi ingen annan möjlighet än att tillfälligt stoppa nya medlemsansökningar.

Arbete pågår för att fylla de tomma platser som idag existerar på bryggorna – det är inte OK att år efter år låta en plats vara tom när många står i kö.