Bas Förbund logo

Dokument

Årsmötet äger rum torsdagen den 27 oktober kl 19:00 i klubbhuset

Se bilaga för mer information.

Kallelse_dagordning_arsmote_2022.pdf