Bas Förbund logo

Dokument

Lista för kö för byte av båtplats

Hamnkaptenen ansvarar för fördelning av båtplatser med ledning av styrelsen upprättad kölista.
Medlem som anmält önskemål om båtplats bör försäkra sig om att han/hon är uppförd på kölista.
Önskemål om byte av båtplats anmäls till hamnkaptenen.
Hamnkaptenen äger rätt till nödvändiga omflyttningar för hamnens effektiva utnyttjande.

Viktigt att märka sin båtvagga eller båtvagn med namn och telefonnummer så hamnkapten kan komma i kontakt med ägaren om någon akut situation uppstår.

Kolista_byte_batplats_2022.pdf