Bas Förbund logo

Dokument

Lista för kö till mastställning

Båtägare är skyldig att hålla sin båt försäkrad och på begäran avge uppgift om försäkringsbolag och
försäkringsnummer. Båtplatsnyttjare som inte rättar sig efter anmaning förlorar nyttjanderätten.

Viktigt att märka sin mast med namn och telefonnummer så hamnkapten kan komma i kontakt med ägaren om någon akut situation uppstår.

Kolista_mastupplaggning_2022.pdf