Bas Förbund logo

Dokument

Lista för kö till vinteruppläggningsplats

Båtägare är skyldig att hålla sin båt försäkrad och på begäran avge uppgift om försäkringsbolag och
försäkringsnummer. Båtplatsnyttjare som inte rättar sig efter anmaning förlorar nyttjanderätten.

Viktigt att märka sin båtvagga eller båtvagn med namn och telefonnummer så hamnkapten kan komma i kontakt med ägaren om någon akut situation uppstår.

Kolista_vinterupplaggning_2022.pdf