Bas Förbund logo

Dokument

Motion för införande av miljöpolicy för OMBK

Kommuner och andra myndigheter ställer större och större krav på ideella föreningar och båtklubbar är inget undantag.

Reglerna blir fler och kraven ökar på både enskilda båtägare men även på klubbens styrelse.

Vi behöver därför ett levande dokument som beskriver hur vi ska hantera miljöfarliga ämnen och drivmedel. Det är upp till var och en att ansvara för sitt eget avfall.

Vikten av att varje klubbmedlem följer de lagar och regler som finns är självklart! Stora bötessummor kan vänta klubben om reglerna inte följs.

Motion-Miljöpolicy.pdf