Bas Förbund logo

Dokument

Motion angående förändrade rutiner vid val av förtroendevalda

Motionen bottnar i att underlätta för valberedningen att erbjuda medlemmar till förtroendeposter i klubben.

Motion-till-OMBK.pdf