Bas Förbund logo

Dokument

Motion angående utökning av styrelsen

Motionen bottnar i att några medlemmar har  stora ansvarsområden och arbetsuppgifter behöver fördelas på fler medlemmar.

Dessutom blir miljöfrågorna mer aktuella och fler krav ställs på klubben via lokala förordningar och lagar från myndigheter.

Motion-utokning-styrelse.pdf