Bas Förbund logo

Dokument

Att behandla varandra med respekt är en självklarhet

Medlemmar ska veta vad som gäller i klubben och hur man uppträder och förhåller sig till andra medlemmar. Därav motionen.

Motion_Värdegrund.pdf