Bas Förbund logo

Dokument

Nyhetsbrev 2, 2019

Senaste nytt från styrelsen och hamnkapten, den publicerades  i september 2019.
I detta brev uppmärksammas när spolplattan stängs, vikten av att märka alla vaggor, etc.

Nyhetsbrev_2_2019.pdf