Bas Förbund logo

Dokument

Senaste nytt från hamnkapten

I det här numret presenterar vi nye Klubbmästaren, berättar om flytt av sopcontainer, byte av tak på hallänga 1. Hamnkapten påminner också om vikten av att palla upp båtar rätt vid parkeringen och slipförmännens problem med omärkta vagnar och vaggor.

Nyhetsbrev_2_2020.pdf