Medlemsmöte – vårmöte

Startdatum: 30/06/2021

På inrådan av Länsstyrelsen har styrelsen beslutat att vårmötet skjuts upp och kommer istället att äga rum utomhus under försommaren.
Mer information skickas ut i god tid innan mötet.

Vårmötet är uppskjutet på grund av pandemin på inrådan från Länsstyrelsen.