Bas Förbund logo

Tillfälligt stopp av nya medlemmar

Startdatum: 14/09/2023

På grund av växande kölistor om önskan om båtplats införs ett tillfälligt stopp av nya medlemmar.
Stoppet gäller till och med 14 september 2023