Bas Förbund logo

Båttvätten är igång för säsongen

2024-05-08
Taxan är höjd till 25 kr/minut enligt beslut på årsmötet.
Det är endast tillåtet att tvätta båtbottnar UTAN rengöringsmedel.