Bas Förbund logo

Verksamhet

Oxelösunds Motorbåtsklubb, bildades på hösten 1922.

OMBK:s klubbhamn och klubbhus ligger på Femöre i Oxelösunds kommun, ca 12 mil söder om Stockholm.

För att få bli medlem i klubben måste du vara mantalsskriven i Oxelösunds kommun.

Beskrivning av verksamheten

Båtklubbens ändamål och syfte är bland annat:
Att tillvarata medlemmarnas intressen och att främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivande.
Klubben har ca 540 medlemmar, och har ca 430 båtplatser vid bryggor och jolleramper.
Alla bryggor är utrustade med y-bommar, el och vatten. Vidare finns 162 sjöbodar, 197 hallplatser samt ett antal uppläggningsplatser utomhus.
På området finns en spolplatta som både klubbmedlemmar och andra båtägare kan använda under säsong. Båtägare som inte har bryggplats genom klubben betalar en avgift med Swish för att kunna utnyttja spolplattan.

Lite om klubbens historia:
Förste ordförande i klubben var överlotsen Carl Ördén. 1923 hade klubben 32 medlemmar varav 10 hade båt.
Rundbryggan i Badhusviken var den första klubbhamnen. 1923 arrenderas Danviksholmen och användes till klubbholme, där fanns ett klubbhus och en dansbana.
1928 blev Oxelöviken hemmahamn och 1930 utrustades hamnen med kran och bryggor och en bryggkommitté bildades. 1931 upprättades de första stadgarna och Hummelviksskär inköptes och bryggor och bergdubbar installerades, antal medlemmar var då 181.
1932 byggdes ett klubbhus och dansbanan flyttades från Danviksholmen till Hummelvikaskär som också kalles ”Skäret”. Dansbanen invigdes 1933 och 25 båtar deltog i festligheterna.
1951 anläggs en ny brygga med 45 båtplatser i Oxelöviken.
1957 införskaffades Ålö som blev klubbens klubbholme. Klubben ägde två av stugorna de andra arrenderades. För att finansiera arrendet odlades jordgubbar som såldes. Ålö avvecklades 1996.
1960 flyttar klubben från Oxelöviken till Sandviken och där höll klubben till till 1967.
1967 flyttade klubben till nuvarande plats och båthallar började byggas 1968 och 1981 byggdes klubbhuset av 247 aktiva medlemmar.
1981 bildades manskören Phontonerna med 8 medlemmar.
1982 infördes vaktgång p g a stölder i hamnen.
1988 och framåt har mängder med arbete utförts av klubbmedlemmar. Den senaste stora investeringen var byggandes av spolplattan som togs i drift 2011.

Stort tack till Thomas Åhlund som sammanställt klubbens historia – hela presentationen finns under Dokument +Medlemsinformation.