window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Formulär Hamnkapten

Använd formuläret när du vill komma i kontakt med hamnkapten. Gäller det ändringar i klubbens register ska du kontakta registeransvarig istället!

Kontakt med hamnkapten

Var noga med att ange vad du vill och hur hamnkapten kan kontakta dig.

Ska något i registren ändras ska uppgiften skickas till registeransvarig!

Observera att hamnkapten EJ vill ha SMS utan fyll i formuläret eller skicka e-post till hamn.ombk@gmail.com!

 

Kontaktformulär Hamnkapten

  • Ärenden riktade till hamnkapten. Anmäl t ex om du kan tänka dig att arbeta i hamnen eller på varvet. Ange vad som är dina kompetensområden (el-, vvs-, snickeri, etc). Ange gärna om du har skiftgång så underlättar det planeringen av arbeten som ska utföras. (Båtbyte, byte av försäkringsbolag, ny adress, ny e-postadress, etc skickas direkt till registeransvarig!) Skicka därefter in formuläret till hamnkapten.
  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ