Bas Förbund logo

Kontaktuppgifter samt karta till klubben

Oxelösunds Motorbåtsklubb är en aktiv klubb med hamn- och varvsområde. Medlem kan endast den som är matalsskriven inom kommunen bli. Klubben har bryggor, båthallar, sjöbodar samt uteplatser. För att få tillgång till dessa måste man vara medlem och ställa sig i kö för de nyttjanden man önskar. Från och med år 2022 tar klubben ut en årlig avgift för dem som vill stå i en kö.
Vi kan inte ta emot båtar längre än 10 m och bredare än 3,3 m.

Karta

Bensin

WC

Sugtömning

Trailerramp

Sommarhamn

Vinterhamn

Klubbholme

Gästhamn