Bas Förbund logo

Miljö- och klimatfrågorna är aktuellare än någonsin, alla behöver dra sitt strå till stacken

På den här sidan hittar du tips och länkar som som rör miljön för dig som båtägare, men även de regler och lagar som klubben måste följa. Vill du komma i kontakt med vår miljöansvarige skriver du ett e-post till:

miljo.ombk@gmail.com

Länkar till intressanta hemsidor samt dokument som rör miljön för dig som båtägare

Svenska Båtunionens tips för miljövänlig vårrustning av båten

Sant eller falskt om båtbottenfärger

Miljösmarta tips för båtlivet

Svenska Båtunionens miljösida (SBU)

Tips på Eco-driving finns på YouTube, Sweboat har skapat filmen: https://www.youtube.com/watch?v=bly1u4bg4ic

Tips på vad ska jag tänka på, innan torrsättning

Fem tips på vad jag ska tänka på innan sjösättning

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF)

Askölaboratoriet

Båtmiljörådets lilla guide

Håll Sverige Rent

Transportstyrelsen har gett i uppdrag till ett företag, Point, att undersöka avgasutsläpp från svenska fritidsbåtar. Som bilaga hittar du rapporten de sammanställt. Mer information hittar du även på Point:s hemsida:
https://point.nu/artiklar/kartlaeggning-av-avgasutslaepp-fran-svenska-fritidsbatar/
Avgasutslapp_batar_2021

Bränsle – en aktuell fråga. Nu finns ett informationsblad som beskriver påverkan på miljön och vad man ska tänka på m.m. Se bifogat dokument.
DS-Drivmedel-for-motorer-pa-sjon-2021-A4_compressed

Dokument och länkar för styrelse och förtroendevalda

På SBU:s hemsida finns mycket information och tips för styrelse och förtroendevalda.

Klicka på Instruktioner & Anvisningar så hittar du många intressanta dokument: