window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Här finns klubbens samlade dokument.
Du finner allt från inträdesansökan till utträdesansökan.
Kölistor läggs upp en gång om året.
Klubbens medlemstidning Svallvågen och Nyhetsbrev utkommer med ca 2 utgåvor varje år.
Klicka på en rubrik du är intresserad av. Klicka därefter på namnet på dokumentet du vill läsa, då öppnas en ny sida där information om dokumentet finns, men även ett PDF-dokument längst ned i rutan. Klicka på PDF-filen så öppnas dokumentet. Det visas även en separat ruta - där kan du välja att ladda ner dokumentet exempelvis till den egna datorn.
Under rubriken Medlemsinformation hittar du årets medlemsavgifter, sjö- & torrsättningsperioder, etc.

Dokument

Goda råd till medlemmar

Klubbhus/Fastigheter

Laddning eldriven båt

Medlemsmöten: Årsmöte - Vårmöte

Svenska Båtunionen