Bas Förbund logo

Dokument

Tidrapport att fylla i efter utfört arbete

Skriv ut dokumentet eller hämta en utskriven tidrapport i vaktboden/slipboden vid hamnen.

Fyll i vilken typ av arbete som utförts. Beskriv vad du gjort – kom ihåg att skriva in ditt medlemsnummer i klubben. Skriv under och lägg tidrapporten i brevlådan uppe vid klubbhuset efter avslutat arbete!

Utbetalning sker en gång per kalenderår. Preliminär skatt med 30 % dras av av innan utbetalning, även social avgifter betalas in av klubben till Skatteverket.

Tidrapport_arbetade_tider.pdf