window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Vill du bli medlem i Oxelösunds Motorbåtsklubb?

Läs igenom våra stadgar innan du ansöker om medlemskap.
OBS! Maxstorlek för båtar som klubben kan ta emot är 10 m långa samt 3,30 m breda!!

Du ansöker genom att fylla i dina uppgifter i vårt medlemssystem "BAS"

  1. Klicka här och skapa ett konto
  2. Fyll i alla dina personuppgifter.
  3. Fyll i uppgifter om din båt.
  4. Ange gärna i vilken bank du har under övrig information så får du avier från oss direkt in i din internetbank.
  5. Under övrig information anger du även försäkringsbolag och försäkringsnummer.

Därefter behandlar vi din ansökan, blir du godkänd så återkommer vi med en faktura med inträdes- och årsavgift.
(Nya medlemmar väljs in en gång per månad av styrelsen.)

  1. Ditt medlemskap gäller så fort vi fått besked att du betalat.
  2. Du kan kontakta registeransvarig för att köpa en tag till bommen och toaletten vid hamnen.

Välkommen!

Långa köer till bryggplatser och sjöbodar!

Du kan inte förvänta dig att få en bryggplats direkt när din ansökan i klubben är godkänd.
Det kan i vissa fall ta ett par år innan man tilldelas en permanent bryggplats. För större båtar kan väntetiden vara lite längre. Största båtstorlek som från och med 2021 kan tilldelas bryggplats är av OMBK:s styrelse bestämd till 10 m x 3,3 m.

I första hand kommer du troligen att erbjudas en låneplats när någon medlem inte har möjlighet att sjösätta sin egen båt. Hamnkapten har fullt förtroende från styrelsen att utifrån kölistan tilldela lediga båtplatser för samtliga medlemmar samt hyra ut ej under säsongen nyttjade båtplatser (låneplatser).

Under rubriken Dokument – Kölistor finns kölistor för respektive nyttjande – där kan du se turordningen. I dessa kölistor kan fortlöpande förändringar ske under båtsäsong (framför allt försäsong), vilket gör att kölistor på hemsidan inte alltid visar dagsaktuell situation!