window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Handledning hur du loggar in i BAS för att se dina registrerade uppgifter

Samtliga medlemmar får nu tillgång till klubbens medlemsregister i form av ”Min sida”.

  • Inloggningskonto och information om det finns att läsa i bilagan.
  • Endast medlemmar med epost och mobil får tillgång till denna möjlighet, då inloggningsförfarandet är uppbyggt på det.
  • Medlemmar som har anmält hela sitt personnummer ÅÅÅÅMMDD-nnnn kommer att kunna logga in med hjälp av BankId.
  • Under fliken ”Filer” finns, för de som har båthall, nu ett digitalt ”Nyttjanderättsavtal” i form av en PDF. Dessa digital dokument ersätter de gamla pappersdokumenten.
  • Möjligheter till att skicka in ändringar finns nu. Kontrollera dina uppgifter, om något fel finns gör dina ändringar i formuläret. Se i bilagan hur man gör.
Medlemssida-BAS-.pdf