window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Bildspel - Oxelösunds Motorbåtsklubb klubbholme Ålö

En tillbakablick på gamla klubbholmar. Den första egna klubbholmen var i Danviksholmen.

Efter några år fick klubben möjlighet att köpa Hummelvikskär, även kallat ”Skäret”.

När Järnverket behövde marken för sin expansion fick klubben möjlighet att köpa delar av Ålö samt arrenderar vissa byggnader och mark fram till klubben beslutade att lägga ner Ålö.

Klubbholmar-A4-del-2-Alo.pdf