window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

SBU-handbok Fritidsbåthamnar

Syftet med handboken är att den ska vara till ledning för båtklubbar, klubbfunktionärer, kommuner m.fl. vid planering, projektering, byggande och drift av hamnar för fritidsbåtar.

Båtlivet i Sverige är en av våra största frilufts- och fritidsaktiviteter. Det finns närmare 900 000 sjödugliga fritidsbåtar i
Sverige.