window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Det finns medlemmar från nu och då som varit väldigt aktiva i klubben och gjort stor nytta

Vi har satt ihop ett dokument som lyfter fram några av dem som satt klubben i första rum och som arbetat för att vi alla ska ha en båtklubb som är i toppskick. Så klart finns det många, många fler, så det är svårt att välja vilka som ska vara med. Saknar du någon som du tycker borde vara med, kontakta redaktor.ombk(a)gmail.com    (Byt ut (a) mot @ när du skriver adressen i ditt e-post.)

Det är ju faktiskt vi som är medlemmar som är klubben! Om inga medlemmar ställer upp på de arbeten som behöver göras så finns det bara ett slut för klubben…

Hedersmedlemmar-inom-OMBK.pdf