Bas Förbund logo

Dokument

I dokumentet beskrivs om vad du ska göra och tänka på när du avslutar din uthyrning

Anvisningar vid uthyrning av klubbhuset