Bas Förbund logo

Dokument

Instruktion från Transportstyrelsen

Läs Transportstyrelsens instruktion över hur du får en giftfri båtbotten.

Du hittar även tips på Svenska Båtunionens hemsida för Miljö

Transport-styrelsen_Giftfri-batbotten-sa-har-gor-du.pdf