window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Klubbens historia berättad via gamla protokoll och minnen från medlemmar

Tillsammans med en mängd olika klubbmedlemmar och förre detta klubbmedlemmar har vi försökt skapa ett dokument som berättar om starten av klubben och dess historia fram till år 2022.

Dokumentet finns tryckt som bok och kan köpas till självkostnadspris. Kontakta någon i styrelsen vid intresse.

Under Öppet-husdagarna i augusti och september 2022 kommer boken att finnas till försäljning.

OMBK-100-ar-A4.pdf