Dokument

Torrsättning av båtar 2021

Bilagt finner du schemat för torrsättning av båtar för hösten 2021.

Tänk på att kontakta ansvarig slipförman i god tid innan upptagning.

Ska båten transporteras på kommunal väg en längre sträcka krävs tillstånd av kommunen.