Dokument

Torrsättning av båtar 2020

Bilagt finner du schemat för torrsättning av båtar för hösten 2020.

Tänk på att kontakta ansvarig slipförman i god tid innan upptagning.

Ska båten transporteras på kommunal väg en längre sträcka kan tillstånd av kommunen behöva göras.

Torrsättning-ht-2020.pdf