Bas Förbund logo

Dokument

Bildandet av Phontonerna och deras historia fram till 2022

I bilagan kan du läsa om hur Phontonerna bildades och fick sitt namn.

Det berättas även om deras långa historia fram till nutid.

 

Phontonerna-klubbens-manskor.pdf