Dokument

Kören bildades 1982

I bilagan kan du läsa om hur det gick till när kören bildades och fick sitt namn.

Phontonerna-klubbens-manskor.pdf