window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Eje Augustssons berättelse om midsommaren 1954

I bilagan berättas om hur midsommarfirande kunde se ut på Skäret.

Stort tack Eje Augustsson för din berättelse.

Midsommar_skaret_1954.pdf