Bas Förbund logo

Dokument

Eje Augustssons berättelse om midsommaren 1954

I bilagan berättas om hur midsommarfirande kunde se ut på Skäret.

Stort tack Eje Augustsson för din berättelse.

Midsommar_skaret_1954.pdf