Bas Förbund logo

Dokument

Under våren kommer besiktning att ske så att klubben kan se att felen är åtgärdade

Det är viktigt att du åtgärdar de fel som anges i protokollet – detta är en försäkringsfråga för att klubbens försäkring ska gälla!

Det finns inga namn på listan – endast hallnummer!

Besiktningsprotokoll-bathallar.pdf