window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Stadgar antagna den 27 oktober 2022

Stadgarna är antagna vid klubbens årsmöte 2022 och gäller därmed från det nämnda datumet.

OMBKs_stadgar_2022-10-27.pdf