Dokument

Stadgar

Stadgarna är antagna vid klubbens årsmöte 2020 och gäller därmed från det nämnda datumet.

OMBKs_stadgar_2020-10-22.pdf