window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Hyresavtal för klubbhuset

Hyresavtalet ska skrivas under i två likalydande exemplar, klubben behåller ena och den som hyr det andra exemplaret. Detta sker i samband med att lokalen tas i bruk för uthyrning.

Det är endast klubbmedlemmar som får hyra lokalen.

Hyresavtal-klubbhuset-2023.pdf