Bas Förbund logo

Dokument

Hyresavtal för klubbhuset

Hyresavtalet ska skrivas under i två likalydande exemplar, klubben behåller ena och den som hyr det andra exemplaret. Detta sker i samband med att lokalen tas i bruk för uthyrning.

Det är endast klubbmedlemmar som får hyra lokalen.

Hyresavtal-klubbhuset-2023.pdf