window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Bilagor till Nyttjandeavtal för medlem

Bifogade dokument är kopplat till ditt Nyttjandeavtal. Beroende på vad du har för nyttigheter gäller olika bilagor.

En del medlemmar har endast båtplats vid brygga, då gäller den bilagan. Andra har flera nyttigheter, då gäller de bilagorna. Så anpassa läsningen efter den typ av nyttjande du har.

Nyttjandeavtalet där ditt båtinnehav med mera står hittar du när du loggar in i BAS. Det finns nu en ny funktion där du lätt kan ändra dina egna uppgifter såsom ny båt, ny adress eller ny e-postadress. Under fliken avtal hittar du ditt nyttjandeavtal som kommer att uppdateras när förändringar sker av ditt nyttjande.

OMBK-Nyttjandeavtal-2023-bilagor.pdf