window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-Q3116FRL64');
Bas Förbund logo

Dokument

Damsektionen fanns under 20 år och gjorde mycket för att klubbens kassa skulle växa

I bilagan berättas om några av eskaderseglingarna som gjorts under 2000-talet.

Eskaderseglingar-runt-om-i-skargarden.pdf