Bas Förbund logo

Dokument

Damsektionen fanns under 20 år och gjorde mycket för att klubbens kassa skulle växa

I bilagan berättas om några av eskaderseglingarna som gjorts under 2000-talet.

Eskaderseglingar-runt-om-i-skargarden.pdf