Bas Förbund logo

Vaktlistan är distribuerad via e-post

2024-04-01
Du ska nu ha fått ett e-post med vaktlistan samt instruktion som bilaga. Du hittar ditt bokade pass via BAS (vårt medlemssystem).
Har du inte e-post finns lista och instruktion i vaktboden.

Du som har e-post kommer att få påminnelse via e-post och SMS - två för varje vakt.
Det finns möjlighet att bli befriad från vaktgång av medicinska skäl. För att bli befriad krävs beslut från vice hamnkapten.
Om den tilldelade tiden inte passar är det ok att byta med annan vaktpliktig så länge inga pass blir tomma. Meddela vice hamnkapten vid vaktbyte!