Dokument

Lista över avgifter för medlemmar samt icke medlemmar

I bilagan finner du de avgifter som fastställdes på årsmötet den 22 okt 2020.

 

Medlemsavgifter_2021.pdf