Bas Förbund logo

Dokument

Lista över avgifter för medlemmar samt icke medlemmar

I bilagan finner du de avgifter som fastställdes på årsmötet i oktober 2023.

 

 

AVGIFTER-efter-arsmote-2023.pdf