Bas Förbund logo

Dokument

Nyhetsbrev 2, 2021

Innehåller bl a information från hamnkapten, ordförande och registeransvarig bl a.

Tilldelning av båtplatser är en sak som tas upp. Vad får man förvara i sin båthall?

 

Nyhetsbrev-2-2021-1.pdf