Fika för daglediga klockan 15:00

Startdatum: 30/11/2021

Klubben bjuder på fika för alla daglediga. Vi träffas i klubbhuset kl 15:00.
Förtjänstmärken kommer att delas ut till medlemmar som varit aktiva i klubben i 10 år eller mer.
Välkomna!