Sjösättning båtar våren 2021

Startdatum: 31/05/2021

Sjösättning våren 2021 -
Sjösättning kommer att ske från vecka 17 till och med vecka 21.

Årets sjösättningsperiod V17 (19 apr)- v21 (30 maj)

Schema slipförmän under sjösättningsperiod 2021. Vid beställning av sjösättning, kontakta ansvarig slipförman i god tid enligt tabell nedan:

Vecka Namn Tel.

V17  (26 – 2 maj)             Pontus Kjellberg – Håkan Nordström, tel 070-823 26 98 (Pontus)

V18  (3 – 9 maj)              Lars Johansson –  Tommy Johansson, tel 070-541 67 99 (Lasse)

V19  10 – 16 maj)           Björn Lundström – Lasse Johansson,   tel 070-695 70 02 (Björn)

V20  (17 – 23 maj)          Calle Pollmeir – Håkan Bark, tel 070-316 76 70 (Calle)

V21  (24 maj -30 maj)   John-Olov Carlsson – Tommy Johansson, tel 073-081 04 96 (John-Olov)

Om önskan/behov om sjösättning mitt i veckan föreligger, kontaktas veckoansvarig slipförman enligt tabell ovan.

Om antalet anmälningar för sjösättning, under helg, är låg har slipförmännen rätt att komprimera tiden för sjösättning till en av dagarna. Slipförmännen meddelar då vilken av dagarna som sjösättningen kommer att ske.

Utöver ovanstående tider finns inga garantier för att man kan få hjälp med sjösättningen. Se därför till att planera sjösättningen efter dessa förutsättningar.

OBS!

Du som båtägare/kund för sjösättning, ansvarar för att din vagga/båtvagn är i dugligt skick för ändamålet. Vagga / vagn skall även vara märkta med ditt namn, och telefonnummer.

Slipförman har rätten att neka sjösättning om allvarliga brister upptäcks på vagga eller vagn.

Hamnkapten